Защита на личните данни

Защита на личните данни

Съгласно Удостоверение № 398674, издадено на 27.01.2015г. от Комисия за Защита на личните данни, Галади ООД е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен № 398674 Личните данни, получени за обработка от потребителите на Галади ООД се съхраняват на сървъри, които се намират в Data center в защитена среда. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и са станали достояние на Галади ООД както и на поправка на тези Лични данни. Потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от Галади ООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Галади ООД.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

#INSTAGRAM

×

Log in